Mænd og terapi

Det bliver til tider sagt lidt populært og måske også lidt firkantet, at kvinder er som skabe med skabslåger, og vi mænd er som en kommode med skuffer.

Kvindens natur er at åbne begge skabslåger helt op, og det giver hende overskud til at være opmærksom på mange forskellige impulser og at handle på mange planer, – endda ofte samtidig. Kvinder kalder det multitasking, vi mænd synes ofte, det er forvirrende.

Mænds natur er anderledes. Vi åbner en skuffe op ad gangen, mens vi holder de andre lukkede. Det giver os overskud til at koncentrere os om en type impulser og handle på et plan ad gangen. Det giver os mænd retning og mål, men kvinderne synes ofte vi er svære at komme i kontakt med.

Måske er vores skuffesystem en af grundene til, at vi mænd ofte har nemmere ved at gå ind og ud af problemer. Vi kan simpelthen lettere glemme de skuffer, vi har lukkede. F.eks. har vi lettere ved at glemme de familiære problemer, når vi er til fodbold med gutterne, eller når arbejdet kræver sit. Problemerne kommer på afstand, når vi er optaget af noget andet.

Det kan være en af grundene til, at mænd ofte venter længere med at søge terapi end kvinder, der jo ofte oplever problemerne i “hele kommoden”.
Desværre viser det sig derfor også nogen gange, at mænd får søgt hjælp på et sent tidspunkt, hvor problemerne er blevet store.

Dertil kommer, at nogle af os mænd ikke har så nemt ved at tale om følsomme ting. Enten fordi vi ikke har lært det endnu, eller fordi vi har lært at se det som en svaghed, at vi ikke har styr på alt i vores liv. Det viser sig også, at mange af os mænd, der oplever psykiske problemer ofte trækker os ind i os selv, isolerer os og bare ønsker at være i fred. Andre af os bliver udadreagerende, fordi vi ikke kan overskue situationen. Det giver os desværre ikke den forståelse og omsorg, vi har brug for.

Kunne vi give os selv den samme omsorg, som vi giver vores bil:
Som mænd er vi ofte gode til at sørge for et årligt service af vores bil. Vi ved -måske af bitter erfaring- at det kan blive dyrt, hvis vi ikke får lavet reparationerne i tide.
Det samme vil jeg mene, der gør sig gældende på det mennskelige område: Derfor kan det også være rigtig gavnligt at sørge for, at vi får serviceret vores liv og de problemer, der opstår undervejs, inden de vokser sig store.

Langt de fleste mænd oplever, at de finder sig godt tilpas efter de har oplevet, hvad en terapisamtale er. For nogle er det alene at få talt om problemerne forløsende i sig selv. Andre har ofte talt om problemerne, men oplever, at de i terapisamtalen får redskaber til at tale om problemerne, så de får handlemuligheder i en ellers fastlåst situation. Mange mænd er også meget handlevillige, når de har set, at de har handlemuligheder, som kan afhjælpe problemerne. Fordi vi mænd også er løsningsorienterede.

Ofte kan udfordringen for os mænd så ligge i, at vi -samtidig med, at vi handler- må acceptere, at vi nu er inde i en proces, hvor vi er i gang med at tackle problemerne, men at det ofte ikke betyder, at alle problemerne er løst i dag.

Men processen er i gang, og vi får mod på at vinde det tabte land tilbage, ja endda lave nye landvindinger.