Terapi med børn og unge

Vi har erfaring med, at børn og unge har stor glæde af et kortvarigt terapiforløb – også de børn, der helst ikke vil tale med nogen. Ofte sker det, at barnets hidtil skjulte ressourcer dukker op og skaber nye veje for en bedre livssituation for barnet. I det terapeutiske arbejde med børn og unge vil andre betydningsfulde voksne også kunne inddrages, så der findes aktive medspillere i forandringsprocesserne.

Der kan være mange tegn på, at børn og unge mistrives, og har brug for hjælp i terapi – det kan være: angst, generel tristhed / indadvendthed, aggressiv adfærd, selvskadende handlinger, tvangstanker, problemer med at sove, bekymringer for vægt, eller andet.

Nogle gange ved vi forældre, hvad der giver anledning til reaktionerne, det kan fx være:
reaktioner ved forældres skilsmisse, ensomhed, en sorg over forældres sygdom eller et dødsfald, sociale vanskeligheder i skolen eller HSP-kendetegn som hæmmer dagligdagen. Andre gange er det helt uforståeligt, at børn og unge mistrives, her er det vigtigt, at voksne sørger for, at mulige årsager kan udforskes, så der igen udfra ny viden kan skabes en god dagligdag med trivsel.