Hvad er forskellen på psykoterapeut, psykolog og psykiater?

Psykoterapeut:
Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, så vær kristisk med at undersøge hvilken slags uddannelse, der ligger bag titlen. Hvis psykoterapeuten er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF), garanterer foreningen, at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse her en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

Psykolog:
som cand. pæd. psych. har man en grunduddannelse som lærer eller pædagog med efterfølgende to års psykologuddannelse og som cand. psych. en universitetsuddannelse i faget psykologi. Dette er en teoretisk uddannelse, som ikke inkluderer uddannelsen som psykoterapeut. Mange psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.

Psykiater:
er en læge med speciale i psykiatri, så denne har særlig kompetence til at medicinere i forbindelse med psykiske lidelser.

Rosgaard Psykoterapi ligger i Videbæk – ca. 20 km fra Skjern, Ringkøbing, Herning og Holstebro.