Mænd og terapi

Det bliver til tider sagt lidt populært og måske også lidt forenklet, at kvinder er som skabe med skabslåger, og mænd er som en kommode med skuffer. Idéen er understøttet af forskning, der viser, at der er i en kvindes hjerne aktiveres elektriske impulser i nervebanerne på kryds og tværs i hele hjernen, hvorimod impulserne i nervebanerne i mandens hjerne koncentreres mere i dele af hjernen.

Kvindens natur er ofte at åbne begge skabslåger helt op, og det giver hende overskud til at være opmærksom på mange forskellige impulser og at handle på mange planer, – endda ofte samtidig. Kvinder kalder det multitasking, mænd kan opleve det forvirrende og kan miste fokus.

Mænds natur er ofte anderledes. Mænd har en tendens til at åbne en skuffe op ad gangen, mens de andre holdes lukkede. Det giver overskud til at koncentrere sig om en type impulser og handle på et plan ad gangen. Det giver mange mænd retning og mål, men kvinderne synes ofte de er svære at komme i kontakt med.

Måske er mænds skuffesystem en af grundene til, at mænd ofte har nemmere ved at gå ind og ud af problemer. Mænd kan simpelthen lettere glemme de skuffer, der har lukkede. F.eks. har mænd ofte lettere ved at glemme de familiære problemer, når de er til fodbold med gutterne, eller når arbejdet kræver sit. Problemerne kommer på afstand, når de er optaget af noget andet.

Det kan være en af grundene til, at mænd ofte venter længere med at søge terapi end kvinder, der jo ofte oplever problemerne i “hele kommoden”.

Mænd vil også gerne klare udfordringerne selv og ser det også ofte som et nederlag, at der skal professionel hjælp til. Og måske er erfaringen fra parforholdet, at det at tale om problemerne, kun gør dem værre.
Desværre viser det sig derfor også nogen gange, at mænd får søgt hjælp på et sent tidspunkt, hvor problemerne er blevet store.

Dertil kommer, at nogle mænd ikke har så nemt ved at tale om følsomme ting. Enten fordi det ikke er trænet endnu, eller fordi de har lært at se det som en svaghed, at han ikke har styr på alt i sit liv. Det viser sig også, at mange mænd, der oplever psykiske problemer ofte trækker sig ind i sig selv, isolerer os og bare ønsker at være i fred. Andre kan blive udadreagerende, fordi de ikke kan overskue situationen. Det giver desværre ikke den forståelse og omsorg, manden har brug for.

Kunne vi mænd give os selv den samme omsorg, som vi giver vores bil:
Mænd er ofte gode til at sørge for et årligt service af bilen. Vi ved -måske af bitter erfaring- at det kan blive dyrt, hvis vi ikke får lavet reparationerne i tide.
Det samme gør sig gældende på det psykiske område: Derfor kan det også være rigtig gavnligt at sørge for, at vi får serviceret vores liv og de problemer, der opstår undervejs, inden de vokser sig store.

Langt de fleste mænd oplever, at de finder sig godt tilpas efter, de har oplevet, hvad en terapisamtale er. For nogle er det alene at få talt om problemerne forløsende i sig selv. Andre har ofte talt om problemerne, men oplever, at de i terapisamtalen får redskaber til at tale om problemerne, så de får handlemuligheder i en ellers fastlåst situation. Mange mænd er også meget handlevillige, når de har set, at de har handlemuligheder, som kan afhjælpe problemerne. Fordi mænd også er løsningsorienterede.

Ofte kan udfordringen for mænd også ligge i, at de -samtidig med, at de handler- må acceptere, at de nu er inde i en proces, hvor de er i gang med at tackle problemerne, men at det ofte ikke betyder, at alle problemerne er løst i dag.

Men processen er i gang, og man får mod på at vinde det tabte land tilbage, ja endda lave nye landvindinger.