Hvad er psykoterapi?

Du har sikkert allerede en fornemmelse af det, siden du er klikket ind på denne hjemmeside. Ordet terapi kommer af det græske ord Therapeuin, som betyder at støtte og hjælpe til balance. Som vi forstår psykoterapi, er det måde, hvorpå du sammen med en terapeut ved anvendelse af psykologiske metoder får hjælp til at finde balancen i livet ved at tale om tanker, følelser og handlinger.

Målet er at øge din opmærksomhed på dig selv, dine grænser og på, hvad du finder giver mening og indhold i livet. Som Søren Kierkegaard sagde: “blive dit eget livs ansvarshavende redaktør”, så du har fokus på at finde og bearbejde årsagen til uhensigtsmæssige mønstre eller vaner, som du ikke længere ønsker at leve med. Psykoterapi handler om dig – om at du bliver god ven med dig selv.

Psykoterapi er regelmæssige terapisamtaler over kortere eller længere tid, alt efter hvordan dit behov er, og hvad du gerne vil opnå. Den første samtale vil give dig et indtryk af, hvad terapi er, og hvordan vi arbejder – det er også her, vi sammen skaber et overblik over, hvorfor du er kommet. Det er ikke til at sige, hvor længe et terapeutisk forløb varer – det afhænger af, hvad du søger hjælp til, og hvilke ønsker, du har. Det vigtigste er, at du mærker en forandring i løbet af nogle gange. En væsentlig faktor er, hvor aktiv du selv er i terapisessionerne og ind i mellem.

En professionel psykoterapeut eller psykolog vil som oftest arbejde med en hel vifte af forskellige terapeutiske metoder i sin praksis. Hos Rosgaard Psykoterapi arbejder vi ud fra en sådan eklektisk tilgang, hvilket vil sige, at vi anvender elementer fra flere terapeutiske retninger for at tilpasse terapien til netop dit behov. Vi er optaget af retninger som narrativ, systemisk og løsningsfokuseret terapi, ligesom vi er meget optaget af nyere psykodynamiske retninger som Internal Family Systems Therapy (I.F.S.)

Læs mere herom på www.SelfLeaderShip.org I parterapi er vi desuden inspireret af Imago-terapi, som også har været en del af vores uddannelse.

Under terapisessionerne tilstræber vi nærvær og respektfuldhed, og vi er ansvarlige for de terapeutiske rammer, hvilket indebærer fuld tavshedspligt. Desuden er vi løbende under efteruddannelse og supervision.