En befrielse

1Jeg er mor til 4 skønne børn i alderen 5 til 15 år – en pige og tre drenge. Det betyder rigtig meget for mig at mine børn trives og har det godt – at de er glade og har mod på livet og på hverdagen. Mon ikke de fleste mødre og fædre kan genkende det?

I foråret 2012 begyndte ét af mine børn at være ked af at skulle i skole. Det var hårdt for alle parter at dagen begyndte med tårer og angst – hvor vi før så glæde og frimodighed. Efter en tid tog jeg kontakt til Maj-Britt og det skulle vise sig, at være en beslutning, som fik stor betydning både for mig og mit barn.

Vi valgte, at jeg sad med ved samtalerne – på sidelinjen og lyttede til samtalen imellem Maj-Britt og mit barn. Det er fantastisk, hvad vore børn kan sætte ord på og fortælle og forstå. De har en umiddelbar kontakt til deres følelser – og jeg lærte så meget af Maj-Britt… og af mit barn.
Faktisk sad jeg og følte stolthed over at være mor til mit barn – og oplevede at vores relation fik nyt liv og blev fyldt af en dybere forståelse for hinanden.

Det var en befrielse og gav ny glæde og nyt mod både til mit barn…og til mig.

Vi besøgte Maj-Britt 3 gange.

Jeg vil varmt anbefale at søge hjælp – i tide. Det er ingen skam – men udtryk for omsorg og kærlighed til sig selv og sine nærmeste.