Parterapi for par i krise- få hjælp til parforholdet

Krise i parforholdet

Hvorfor kan forelskelse og fascination blive til afstand og frustration?

Mange par oplever, at parforholdet over tid udfordres af selve det projekt, man var optaget af – nemlig at leve i en sund parrelation i en krævende hverdag. For pardannelsen med redebygning, uddannelse/job og måske børn er oftest den periode i livet, hvor vi belastes mest.

Hvordan bevarer man da gnisten mellem hinanden i en tid med karierre, arbejdsliv, børn – uden at ende i praktikkens og aftalernes hamsterhjul?

Andre par, der har levet i parforholdet i mange år, oplever at forholdets præmisser ændrer sig. Måske fordi et fælles projekt omkring børnene aftager eller ophører, fordi børnene bliver ældre og flytter hjemmefra. Måske var man gode under de gamle præmisser med børnene og trivedes, men under de nye præmisser er det svært at genfinde hinanden uden det fælles projekt, som børnefamilien var.

Mange par oplever, at netop dét, de faldt for hos den anden, var forskelligheden. Partnerens anderledes måde at tackle livet på kunne næsten føles som en realisering af dét, jeg ikke selv kunne. F.eks.: “Hun havde altid så mange sjove indfald og gode idéer” og “Han var altid så rolig og afbalanceret”.

Den samme forskellighed kan nu i krisen opleves som en livsindskrænkende faktor, som i værste fald truer med at splitte parterne, fordi en polarisering er pågående. En polarisering hvor jeg forsøger at danne modvægt til det, i min partner, som jeg oplever han eller hun tackler anderledes/forkert. Polariseringen kan have mange temaer: fritid, sex, børneopdragelse, orden – bare for at nævne nogle.

Parterapi

Hos rosgaard-psykoterapi har vi siden 2009 arbejdet med par i krise. Vi har udviklet et koncept, hvor vi arbejder med at afdække de mønstre i parrelationen, som udfordrer og (gen)finde gensidig forståelse for det udtryk, mønsteret har fået partneren. Så mønsterets intentioner bliver tydelige og dermed mulige at arbejde med. På den baggrund kan man finde en ny og bedre vej sammen. En vej hvor de forskellige egenskaber og værdier bliver forstået og kan blive ressourcer i parforholdet.

I rosgaard-psykoterapi er både Maj-Britt og Peter Rosgaard deltagende i parsamtalerne. Det gøres bl.a. ud fra erfaringen om, at nogle udfordringer i parrelationen er kønsspecifikke – altså knyttet til kønnet. Og at det netop også ofte er derfor, det kan være så vanskeligt at forstå partnerens mønstre og reaktioner.

Det er ud fra en tanke om, at vi dybest set skal kunne forstå, at vi ikke (altid) kan forstå vores partner. Fordi vi som tidligere beskrevet oftest tiltrækkes af vores modsætning. Og når det så oftest betyder et andet køn, så sættes vores tålmodighed virkelig på prøve.

rosgaard-psykoterapi har lokaler i Videbæk. Vi bliver derfor typisk brugt af mennesker i området: Herning, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, da disse byer ligger indenfor 20-30 minutters kørsel. Men andre kommer også længere væk fra.

Sammenbragte familier

Vi har ligeledes en lang erfaring med de udfordringer, mange sammenbragte familier oplever. Mange sammenbragte familier kæmper med betydelig større udfordringer end den såkaldte kernefamilie. Ikke mindst på det logistiske område, hvor det kræver meget at omstille sig til skiftende børn og forældre de forskellige uger.

Der opstår særligt udfordringer ift. “dine, mine og evt. fælles børn”. For mange sammenbragte familier er det tabubelagt, at forældrene kan føle sig tættere forbundet med sit biologiske barn.

Ønsket og idealet er selvfølgeligt at elske alle børn ens. Men i praksis viser det sig ofte at være en vanskelig opgave, da man jo deler gener med sit biologiske barn og dermed helt intuitivt forstår det biologiske barn.

Det kan resultere i store frustrationer i den sammenbragte familie. Fristrationer om forskelsbehandling og følelsen af at svigte sit barn, eller at mit eller mine børn svigtes af min partner.

Mange sammenbragte familier kan på den baggrund kæmpe med skam og skyld, fordi praksis ikke lever op til idealet. Men netop dét at erkende det, kan være det første stykke af vejen til at lave nye og bedre aftaler.

Maj-Britt og Peter Rosgaard
Psykoterapeuter MPF
rosgaard-psykoterapi.dk